ورود

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

فعالیت های فرهنگی اثر بخش در بستر مسجد


فعالیت های فرهنگی اثر بخش در بستر مسجد

ادامه مطلب: فعالیت های فرهنگی اثر بخش در بستر مسجد

نماز ،اقامه توحید جامع !

پیامبر (ص ) :

"بِالصَّلاهِ يَبلُغُ العَبد إلَي الدَّرَجَهِ العُلياءِ لأنَّ الصَّلاهَ تَسبِيحٌ و تَهلِيلٌ و تَحمِيدٌ و تَكبِيرٌ و تَمجِيدٌ و تَقدِيسٌ و قُولٌ و دَعوهٌ"

( بحار الانوار، ج ,82 ص 232؛ جامع احادیث الشیعه، ج 4، ص 22)

ادامه مطلب: نماز ،اقامه توحید جامع !

نمازی که می خوانیم! نمازی که باید بخوانیم!

چه حاج آقای با حالی!

یکی از اتفاقات خوب برپایی نماز جماعت در دوایر و سازمان هاست. فرصت بسیار ارزشمندی که دولت اسلامی در اختیار کارکنان خودش قرار داده است، تا آنان حداقل یک نوبت در شبانه روز را به موقع نماز بخوانند.که اگر در یک شرکت و موسسه غیر دولتی شاغل بودند این امکان به این راحتی در دسترس شان نبود.( البته ای کاش حداقل سازمان هایی که در مجاورت آن مسجدی وجود دارد ضوابط و مقررات اداری برای اقامه نماز در مسجد آسان می شد.) گرچه برخی کارکنان نیز از موقعیت پیش آمده در اداره بهره برداری نمی کنند، با این که بسیاری مواقع کار ضروریی که مرتبط با حق الناس یعنی همان ارباب رجوع باشد هم ندارند.

با این حال متاسفانه پشت میزهای خویش نشسته و لحظه ها ی بی خبری خود را سپری می کنند! و البته حسرت این روزها می مانند.

یکی از اتفاقات جالب، دیدارها و گفتگوی همکاران در وضوخانه و راهروها و بین دو نماز است. از دیالوگ های معمولی و مرسوم احوالپرسی و بده بِستان ها که آن ها هم در نوع خودش دنیایی دارد، به راحتی نمی شود گذشت. گفتگوهایی همراه با جدی و شوخی، طنز و هجو، حکایت از دیدگاه ها و نگاه های آدم ها به مسائل گوناگون پیرامونی شان دارد و راه شناخت ما را برای ارتباط و تعامل با آنان آسان تر می سازد.

برای ناظری چون "من" قصه آنگاه جالب و شاید هم دردناک می شود که برخی از نمازگزاران تحصیل کرده و الگو ساز در یک نهاد فرهنگی، الفبای مکتب نماز را نمی دانند و یا شاید بدانند لیکن به آن پایبند نباشند. البته امام جماعتی که در یک مکان شلوغ و پر رفت و آمد و مسافری و تفریحی مانند مسجد بازار، بوستان ها و پارک ها، پایانه های مسافربری نماز می گزارد مسئولیتی دارد که باید حال و وضع ناتوانان جسمی و دینی و فرهنگی نمازگران را مراعات کند، نمازش را کوتاه کند، از مستحبات و آداب نماز صرف نظر کند. و به انجام واجب های نماز اکتفا کند. و همین امام جماعت اگر برای گروهی با شرائط مساوی و یک دست و اهل بینش و معرفت اقامه نماز کند کم و کیف اقامه  نمازبه گونه ای دیگر خواهد بود.!

ادامه مطلب: نمازی که می خوانیم! نمازی که باید بخوانیم!

جشن و پایکوبی فرشتگان

کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست

که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم

 قال الصادق (علیه السلام):

للمصلی ثلاث خصال، اذا قام فی صلاته یتناثر علیه البر من اَعنان السماء الی مَفرَقِ رأسه و تَحُفُّ به الملائکه من تحت قدمیه الی اعنان السماء و ملک ینادی: ایها المصلی لو تعلم من تناجی مَا انتَفلتَ.

 (ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 62 و 63، من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 135.)

ترجمه:

 امام صادق (ع) فرمودند:

نمازگزار را سه خصلت است، آن گاه که در نماز می‏ایستد:

 1. مدال های نیکی از آغوش آسمان تا فرق سر او ستاره باران می‏کنند.
 2. و فرشتگان از زیر پا و سجاده نمازگزار گرفته تا آغوش آسمان او را در بر می‏گیرند.
 3. و ندا می‏دهند: ای نمازگزار اگر بدانی با که مناجات می‏کنی هیچ گاه التفات و توجهی به سوی دیگران نخواهی کرد.

شناخت واژه ها:

اذا: از حروف ظرف، اگر إذا بر سر فعل ماضی(اذا قام) بیاید، مضارع التزامی ترجمه می شود.(هرگاه فرد به نماز ایستاد)

نزل علی: فرود آمد بر...

رحمت: این واژه وقتی در باره خداوند به کار می رود به معنای عطا و احسان است.

اعنان: أعنان السماء صفائحها و ما اعترض من أقطارها (پهنه و گستره آسمان) اعنان هر چیز، اطراف و جوانب آن است.

«اعنان» به گفتۀ لسان العرب جمع «عنن» (بر وزن کفن) به معنى نواحى و اطراف چیزى است.

ماانفتلت: از ماده فتل ، منصرف شد، دور شد، ما در انفتلت نافیه است. یعنی از نماز منصرف و جدا نمی شود.

یتناثر: از ماضی تناثر: متفرق شد، پراکنده شد، پخش شد، منتشر شد

تحفّ: از ماده حف:گردش جمع شدند، گِردش آمدند

تک نگاشت ها:

 1. نماز آنگاه مورد توجه فرشتگان الهی قرار می گیرد که اقامه شود. نه فقط خوانده شود. یا تنها خم و راست شویم.(اذا قام فی صلاته)
 2. نماز علاوه بر ظاهر آن باطنی و حقیقتی دارد و آن حقیقت نماز است که موجب توجه فرشتگان الهی قرار دارد.و حقیقت نماز ،اقامه ظاهر و باطن آن به صورتی است که در قرآن و سنت بر اقامه آن راهنمایی شده ایم.
 3. با اقامه نماز مطلوب دین خوبی های دیگر به سوی نمازگزار سرازیر می شوند.بین نماز خوانی و ارزش های دیگر پیوندی انفکاک ناپذیر وجود دارد.
 4. در نماز عنصر نجوا و راز گویی با خداوند وجود دارد. این عنصر به خصوص و بیشتر در قنوت و سجده تجلی می یابد.
 5. پی بردن به حقیقت نماز ،محتوی و پیام نماز،نحوه ارتباط و تعامل با آفریدگار موجب حضور قلب و تمرکز در نماز می شود.( لو تعلم من تناجی مَا انتَفلتَ)
 6. نمازگزار واقعی ارزش غیر قابل توصیفی در عالم واقع دارد.( یتناثر علیه البر من اَعنان السماء الی مَفرَقِ رأسه)
 7. فرشتگان خدمتگزار نمازگزار هستند.( رأسه و تَحُفُّ به الملائکه...)
 8. اقامه نماز مراسم جشن و سرور فرشتگان خداوند است. جشنی که گلهای خوبی عالم بر سر و روی نمازگزار فرو می ریزد.
 9. فرشتگان خداوند ارتباط صمیمانه و دوستانه با نمازگزار دارند(ملک ینادی...)
 10. ظرفیت نماز آن چنان وسیع و گسترده است که قادر است نمازگزار را به عالم ملکوتیان وصل کند.
محل قرارگیری: Home گفته ها و نوشته های شما